Rejon opiekuńczy II

starszy pracownik socjalny – Marek Kusaknr tel.: 792 20 57    w. 24

 

wykaz ulic:

Barbasiewicza

Broniewskiego

Bujnowskiej

Klasztorna

Kleberga

Kołłątaja

Kowalska

Krasickiego

Obrońców Westerplatte

Piaskowa

Piwna

Przechodnia

Rynek Mariacki

Sikorskiego

Skośna      

Spacerowa

Staszica

Szamoty

Szymańskiego

Witosa

Wyszyńskiego