Rejon opiekuńczy VI

pracownik socjalny – Karina Borkowska – nr tel.: 792 20 57    w. 26

wykaz ulic:

Szeroka              

Gdańska            

Grudzie                

Brzozowa            

Nowiny                

Aleja Partyzantów  

Słoneczna            

Miedzanka

Świerkowa

Sosnowa